MOTTO: `Adevărata politică este punerea în acord a idealului obiectiv cu aplicabilitatea practică imediată`

Parteneri


Academia Română

Universitatea Bucureşti

Universitatea POLITEHNICA București - România

Institutul Verde din România
- Consortiul TELEMED -

Autoritatea Națională de Managementul Calității în Sănătate

Academia de Științe Medicale din România

Academia Oamenilor de Știință - România

Ministerul Educației Naționale - România

De Duve Institute - Belgium

Spitalul Clinic de Nefrologie "Dr. Carol Davila" - București

Colegiul Farmaciștilor din România

Școala Națională de Studii Politice și Administrative

Institutul Național de Cercetare pentru Sport - România

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor - România

Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" București - România

Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj - România

Universitatea de Medicină și Farmacie "Gr. T. Popa" Iași – România

Universitatea OVIDIUS Constanța - România

Universitatea Transilvania din Brașov

Institutul de Științe Spațiale - România

Societatea Română de Chirurgie Cardiovasculară

Institutul de Cardiologie "Nicolae Stăncioiu" Cluj - România

Uniunea Medicală Balcanică

Fundația AMFITEATRU - România

Federaţia Română de Tenis

HOLLATECH - Olanda